Autor: Joanna Górka

doktor nauk ekonomicznych. Ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra matematyki. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół: metod modelowania szeregów czasowych i ich aplikacji, metod i zastosowań ekonometrii finansowej,  reprezentacji przestrzeni stanów oraz reprezentacji w dziedzinie częstości procesów stochastycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum