Autor: Józef Poklewski

urodził się 21 kwietnia 1937 roku w Kowalewie na Wileńszczyźnie. Studia w dziedzinie historii sztuki ukończył w 1963 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jego praca doktorska została poświęcona sanktuarium maryjnemu w Świętej Lipce (1973), a habilitacyjna polskiemu życiu artystycznemu w międzywojennym Wilnie (1995). Jako wieloletni nauczyciel akademicki Józef Poklewski wykształcił wielu uczniów, był promotorem i recenzentem prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, redaktorem wielu wydawnictw. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej oraz dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, był przez wiele lat członkiem Senatu UMK, Prezesem Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Rady Naukowej Muzeum Okręgowego w Toruniu, Przewodniczącym Wydziału II Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jego bogaty dorobek naukowy dotyczy głównie architektury nowożytnej oraz życia artystycznego na Wileńszczyźnie. Poczesne miejsce zajmują w nim prace poświęcone Świętej Lipce, Wydziałowi Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, warmińskim sanktuariom pielgrzymkowym czy też projektowi pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum