Autor: Iwona Kaproń-Charzyńska

Językoznawca, logopeda, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej zainteresowania badawcze obejmują leksykę współczesnej polszczyzny, morfologię, pragmatykę, stylistykę, kulturę języka, rozwój mowy dziecka oraz problemy teoretyczne językoznawstwa. Ma doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i popularyzuje wiedzę o polszczyźnie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum