Autor: Ewa Głowacka

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, profesor w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodnicząca Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień  zarządzania wiedzą i informacją, oceny jakości systemów i zasobów informacyjnych, architektury informacji.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum