Autor: Karolina Birecka


Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktorantka w zakresie językoznawstwa w Instytucie Języka Polskiego UMK. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu polskiej fleksji i składni. Zainteresowana także problemami kultury języka polskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego. Pracuje na stanowisku wykładowcy w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum