Autor: Włodzimierz Karaszewski

Studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1968-1972). Doktorat w Uniwersytecie Łódzkim (1981). Habilitacja w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na podstawie rozprawy "Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe)". Dyrektor administracyjny UMK (1980-1988); kierownik Międzynarodowego Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem (1986-2005); prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ds. Studenckich (1996-2002); dziekan Wydziału (2002-2008); kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości (od 2006); prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (od 2008 ). Profesor nadzwyczajny UMK od 2002 roku. Członek Knowladge Management Profesional Society (USA). Autor ok. 120 publikacji naukowych poświęconych głównie problematyce ekonomiki inwestycji i międzynarodowych przepływów kapitału. Doktor honoris causa Dominican University River Forest (Chicago), USA (2010). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum