Autor: Bogna Paprocka-Podlasiak

Doktor nauk humanistycznych. Autorka monografii „Faust” J. W. Goethego na scenach polskich. Grotowski – Szajna – Jarocki (Toruń 2012), a także artykułów dotyczących dramatu i teatru w XIX i XX wieku, polsko-niemieckich związków literackich w epoce romantyzmu, mitu Dionizosa, mitu Don Juana w literaturze i sztuce (ze szczególnym uwzględnieniem recepcji Don Giovanniego Mozarta). Współredagowała (z prof. M. Kalinowską) tom Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski. Rekonesans (2003), a także (z prof. G. Halkiewicz-Sojak) tom Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni (2009). Pobyty stypendialne: Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach grantu Theodor Koerner Forschungsfonds (2009); Freie Universität w Berlinie – Adamas Stiftung Götz Hübner (2012); Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn – DAAD (2013).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum