Autor: Witold Stefański

absolwent filologii romańskiej i filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał doktorat (1983 r.) i habilitację (1991 r.). Pracownik Instytutu Filologii Romańskiej, a następnie Instytutu Językoznawstwa oraz Katedry Językoznawstwa Porównawczego i Orientalnego UAM. Od 1993 r. kierownik Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dwukrotny stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (w 1980  i 1992 r.). Specjalista w dziedzinie językoznawstwa porównawczego i indoeuropejskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum