Autor: Ewa Przybylska

Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, kierownik Katedry Edukacji Dorosłych. Do jej zainteresowań badawczych należą edukacja dorosłych w perspektywie porównawczej, polityka oświatowa Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z organizacją oraz aranżacją procesów nauczania – uczenia się osób dorosłych, w tym zwłaszcza profesjonalizacja kadry pracującej w obszarze edukacji dorosłych oraz doskonalenie akademickich programów kształcenia przyszłych specjalistów edukacji dorosłych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum