Autor: Marcin Cichosz

Chemik, adiunkt w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii UMK w Toruniu. W 2004 r. ukończył studia z zakresu chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. W 2014 r. ukończył studia z zakresu zarządzania projektami badawczymi w Akademii Morskiej w Gdyni. W 2021 r. ukończył studia z zakresu genetyki molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe dotyczą procesów fermentacji metanowej oraz krystalizacji masowej w złożonych układach chemicznych i biologicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum