Autor: Marcin Cichosz

chemik, pracownik Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych na Wydziale Chemii UMK. W latach 1999–2004 studiował chemię na UMK w Toruniu. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Od 2009 r. kierownik laboratorium podstawowych analiz mikrobiologicznych żywności na WCh UMK. Laureat nagród Prezesa SITPChem, JM Rektora UMK, Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Specjalizuje się w chemizmie procesów środowiskowych, zarówno przemysłowych, jak i biologicznych. Szczególne zainteresowania to wpływ metali ciężkich na proces fermentacji metanowej oraz proces produkcji sody kalcynowanej na świecie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum