Autor: Danuta Janicka

Profesor nauk prawnych, historyk prawa, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek kilku towarzystw i akademii naukowych, w tym Historische Kommission zu Berlin. Specjalizuje się w historii prawa karnego i nauki prawa karnego, problematyce niemcoznawczej oraz dziejach regionu – Pomorza i ziemi chełmińskiej. Autorka m.in. książek: Prawo karne w  trzech  rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku (1992), Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w 1 połowie XIX wieku (1998), Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949–1989) (2009); redaktorka obszernego tomu Judiciary and Society between Privacy and Publicity: 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń (2016).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum