Autor: Małgorzata Jankowska

Historyczka sztuki i kuratorka. Wykłada na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członkini Polskiej sekcji AICA oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Autorka książek: „Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 1957–1981” (2002) oraz „Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974–1994. Historia, artyści, dzieła” (2004), a także artykułów i tekstów do katalogów.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum