Autor: Iwona Lorenc

pracuje w Instytucie Filozofii w Uniwersytecie Warszawskim (gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Estetyki) oraz w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Od 1989 redaktor, a następnie w latach: 2002–2007 redaktor naczelna półrocznika „Sztuka i Filozofia”; w latach 1998–2008 współkierowała Pracownią Badań nad Filozofią Francuską i Francuskojęzyczną w Instytucie Filozofii UW. Specjalizuje się w filozofii sztuki, szczególnie w zakresie filozofii fenomenologicznej, filozofii przedstawienia i estetycznej problematyce późnej nowoczesności. Jest autorką wielu publikacji, m.in. monografii: Logos i mit estetyczności (1993); Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia (2003); Minima aesthetica. Szkice o estetyce późnej nowoczesności (2010); a także redaktorem naukowym prac zbiorowych, np.: Fenomenologia francuska (2006); Wokół fenomenologii francuskiej (2007); Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna (2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum