Autor: Teresa Kostkiewiczowa

Emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, rozpraw, artykułów poświęconych piśmiennictwu i kulturze doby oświecenia. Współtwórczyni i honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, redaktor i współautor Słownika literatury polskiego Oświecenia (wyd. 1 – 1977), książek Oświeceni o literaturze (1996), Pisarze polskiego oświecenia (1996), Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (2016).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum