Autor: Filip Schmidt

Adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie badaniami życia codziennego, form związków intymnych, praktyk mieszkaniowych, a także edukacji i animacji kulturalnej. Od 2014 roku współtworzy internetowe repozytorium Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Jest współzałożycielem Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Za pracę magisterską na temat znaczenia problemu cielesności dla teorii socjologicznej otrzymał w 2007 roku nagrodę II stopnia im. Floriana Znanieckiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a za pracę doktorską, będącą postawą reprezentowanej książki – nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2013 roku. Stypendysta DAAD w 2009 roku i Fundacji UAM w 2010 roku.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum