Autor: Andrzej Kaleta

Profesor socjologii, od 40 lat pracownik naukowy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w którym w latach 1995–2014 kierował Zakładem Socjologii Obszarów Rustykalnych. Współzałożyciel oraz redaktor naczelny (1993-2013) międzynarodowego periodyku „Eastern European Countryside”,afiliowanego na tzw. liście filadelfijskiejCzłonek rad naukowych polskich, a także zagranicznych czasopism naukowych, inicjator i redaktor naukowy kilku serii wydawniczych, w tym: Rewitalizacja Obszarów Rustykalnych Europy(Ossolineum 1996–2001, 4 tomy) oraz Socjologia i Socjologowie(Wydawnictwo Naukowe UMK 1991–2013, 10 tomów), poświęconych prezentacji najnowszych zjawisk w światowej socjologii wsi. Autor kilkunastu książek oraz ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych opublikowanych w kraju i zagranicą, poświęconych głównie problemom obszarów wiejskich w kontekście nowego paradygmatu ich rozwoju, określanego mianem paradygmatu rewitalizacji lub odnowy wsi.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum