Autor: Joanna Kamper-Warejko

Językoznawca, logopeda, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej zainteresowania badawcze obejmują dawną polszczyznę, szczególnie średniopolską leksykę religijną i botaniczną, język dawnych tekstów toruńskich, w tym historię nazw ulic Torunia, stylistykę historyczną, kulturę języka oraz rozwój mowy dziecka. Zajmuje się też popularyzacją wiedzy o polszczyźnie.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum