Autor: Małgorzata Jaworek

Dr inż. Małgorzata Jaworek jest adiunktem w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce międzynarodowego przepływu kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z udziałem Polski. Ich rezultatem były między innymi publikacje dotyczące wpływu BIZ na prywatyzację polskiej gospodarki. Obecnie zajmuje się odpływem kapitału w formie BIZ z Polski, czynnikami stymulującymi i destymulującymi zagraniczną aktywność polskich przedsiębiorstw, a w szczególności oceną ekonomicznej efektywności inwestycji zagranicznych. Uczestniczyła w realizacji kilku projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Centrum Nauki Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz lokalne władze samorządowe. Jest autorką lub współautorką ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum