Autor: Joanna Karbowska-Berent

Pracuje w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu jako specjalistka ochrony zabytków przed zniszczeniami biologicznymi, wywoływanymi działaniem grzybów, bakterii, glonów lub owadów. Jej zainteresowania naukowe dotyczą oceny preparatów biobójczych pod kątem zastosowania do dezynfekcji zabytków, roli promieniowców w ich niszczeniu, zagrożeń ze strony bioaerozoli w bibliotekach, archiwach lub muzeach oraz nowych metod wykrywania żywych mikroorganizmów na zabytkach. W swojej pracy doktorskiej, pt.: „Rola promieniowców z rodzaju Streptomyces w niszczeniu zabytków z pergaminu”, opisała enzymy rozkładające kolagen (co jest w przyrodzie rzadką właściwością), które odkryła u promieniowców. Wdrożyła też do praktyki badania poziomu ATP na powierzchniach zabytków, co jest znaczącym ułatwieniem przy podejmowaniu decyzji o ich dezynfekcji. Jest autorką i współautorką dwóch książek oraz ok. trzydziestu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, a także rozdziału w monografii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum