Autor: Michał Strzelecki

dr hab., prof. UMK, absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy „Działalność opozycji parlamentarnej w Krajowej Radzie Narodowej i Sejmie Ustawodawczym (VI 1945 – X 1947)”. W latach 1997 – 2010 pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od 2010 roku pracownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Od roku 2012 profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują najnowsze dzieje Polski, współczesną myśl polityczną (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli politycznej), kulturę polityczną, ruchy społeczne oraz współczesne systemy polityczne.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum