Autor: Jarosław Kłaczkow

Kierownik Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, od września 2015 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2015–2018. Tematyka jego badań obejmuje historię Polski i Niemiec w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem spraw wyznaniowych, losów miast pomorskich i kujawskich oraz problematykę związaną z dziejami polskiej emigracji w krajach anglosaskich. Autor m.in. monografii: Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2008),Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975 (2010), Na emigracji. Losy polskiego wychodźstwa ewangelickiego w XX wieku (2013). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum