Autor: Anna Katafias

ukończyła studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej. Od samego początku prowadziła badania nad kinetyką i mechanizmem przemian redoksowych. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskała za pracę zatytułowaną „Kinetyka i mechanizm przeniesienia elektronu pomiędzy chromem(II) i chromem(III)” na Wydziale Chemii UMK w 1999 roku. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum