Autor: Wojciech Knieć

adiunkt w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych Instytutu Socjologii UMK. W latach 1995–2000 sekretarz redakcji „Eastern European Countryside”. Od 2001 r. kierownik Podyplomowego Studium Socjologii Wsi. Uczestnik staży zagranicznych i pobytów studyjnych. Sekretarz generalny stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich „Euracademy Association” z siedzibą w Atenach. W latach 2000–2005 kierownik Działu Integracji z UE w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Kierownik kilku dużych projektów badawczych, ekspert Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Towarzystwa Inicjatyw Lokalnych w Lubiczu, członek zarządu Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Laureat Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia naukowe na rzecz rolnictwa, uhonorowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum