Autor: Dorota Kamińska-Jones

Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pełni funkcję adiunkta na macierzystej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia z licznych przedmiotów, takich jak m.in. sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego – historia sztuki Azji, religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji), historia sztuki nowoczesnej, feminizm i gender; wykłada również sztukę i estetykę Indii na kierunku Indologia Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła też zajęcia na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW). Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę i kulturę Indii oraz Wielkiej Brytanii, przede wszystkim z okresu Imperium, feminizm, kolonializm i relacje międzykulturowe. Szczególnie zajmują ją kwestie związane z szeroko rozumianą kobiecością. Jest autorką książek i artykułów poświęconych tej tematyce oraz redaktorką rocznika „Art of the Orient” (Wydawnictwo Adam Marszałek). Organizowała liczne konferencje, w tym Toruńskie Spotkania historyków sztuki i konserwatorów sztuki Orientu, które odbywają się cyklicznie co dwa lata, czy też Sztuka i kultura Indii i polsko-indyjskie kontakty artystyczne (zorganizowana na 60-lecie ustanowienia dyplomatycznych stosunków między Polską i Indiami wraz z The National Museum Institute of the History of Art, Conservation and Museology w New Delhi). Dr Kamińska-Jones należy do The European Association for South Asian Studies, European Association for Asian Art and Archeology, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum