Autor: Joanna Kucharzewska

Dr, pracownik Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej UMK w Toruniu. Autorka artykułów poświęconych architekturze nowoczesnej i współczesnej oraz redaktorką serii „Studia z architektury nowoczesnej”, poruszającej  zagadnienia z pogranicza architektury, działań przestrzennych, dekoracji budynków i dizajnu. Jest również autorką ok. 100 dokumentacji konserwatorskich toruńskich kamienic. W 2004 r. otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika II stopnia za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej oraz wyróżnienie Fundacji Stefana Batorego i Generalnego Konserwatora Zabytków za książkę Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920. Dzięki zagranicznym stażom naukowym (m.in. w Korei Południowej i Chinach) w swoich artykułach przybliża działalność architektów z kręgu dalekowschodniego, a także relacje międzykulturowe, w tym inspiracje azjatyckie w sztuce Zachodu. Należy do Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum