Autor: Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz

dr hab., jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK; w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od października 2012 r. jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki UMK. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są osobowe źródła dowodowe oraz prawno-kryminalistyczna problematyka czynności procesowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum