Autor: Leszek Stępka

jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki UMK od 2007 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy Dostępność broni palnej bojowej (krótkiej) do ochrony osobistej. Specjalizuje się w kryminalistycznych badaniach broni strzeleckiej oraz wariografii kryminalistycznej. Bada także wpływ dostępu do broni palnej na przestępczość i inne patologie społeczne. Jest stałym biegłym sądowym z zakresu wariografii kryminalistycznej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum