Autor: Katarzyna Kulpińska

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Prowadzi badania dotyczące malarstwa, grafiki artystycznej i użytkowej XX i początku XXI w., twórczości kobiet oraz polskiej krytyki artystycznej. Autorka ponad 30 artykułów naukowych z tego zakresu oraz książki Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych (DiG, Warszawa, 2005). Prezeska Oddziału Toruńskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Współorganizatorka kilku cyklicznie organizowanych Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, a także konferencji poświęconej polskiemu plakatowi(Młody plakat polski 2000–2010, Toruń 2010); konferencji i warsztatów Symmetrica 2015. Sztuka i geometria (Toruń 2015), współredaktorka „Pamiętnika Sztuk Pięknych” oraz 37. tomu AUNC. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Krzyk ulicy – krzyk pokoleń. Mistrzowie i adepci polskiego plakatu (Toruń 2009).


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum