Autor: Wiesława Kwiatkowska

Jest absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Przez wiele lat pracowała w Archiwum Państwowym w Toruniu, a od roku 2000 w Zakładzie Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W jej dorobku naukowym przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego można wyróżnić dwa podstawowe nurty: pierwszy dotyczący dziejów średniowiecznych księgozbiorów i drugi obejmujący problematykę archiwalną. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na archiwistyce. Obejmują metodykę archiwalną, zwłaszcza opracowania zasobu archiwalnego, dzieje archiwów i ich stan obecny, kształcenie archiwistów. Ważnym kierunkiem badań jest pruska kancelaria akt spraw i jej akta, przede wszystkim Kościoła ewangelickiego w Prusach Zachodnich.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum