Autor: Tomasz Leszniewski

(ur. 1975), doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Katedrze Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Jego główne zainteresowania naukowe to problematyka tożsamości i indywidualności współczesnego człowieka, teoria socjologiczna oraz przemiany teoretyczno-metodologiczne i instytucjonalne dokonujące się w obszarze socjologicznej subdyscypliny, jaką jest socjologia wychowania (edukacji). Autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych powyższej tematyce, które ukazały się m.in. w „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Edukacji”, „Studiach Edukacyjnych”. Wydał także monografię Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie (2008) i kilka artykułów w pracach zbiorowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum