Autor: Kazimierz Przybyszewski

Wybitny toruński historyk, znawca międzywojennych dziejów Torunia i Pomorza, bibliofil, krajoznawca, przewodnik, kustosz i kierownik Działu Rękopisów Biblioteki Głównej UMK. Autor licznych opracowań o tematyce historycznej, m.in. książki Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Społeczeństwo i gospodarka (1994), a także kilkuset biogramów o zasłużonych mieszkańcach Torunia opublikowanych na kartach wielu słowników biograficznych, w autorskich zbiorach Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (2001) i Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku (wraz z M. Łysiakiem 2009) oraz na łamach lokalnej prasy. W latach 1989–1992 pełnił funkcję prezesa Toruńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zasiadał także w Zarządzie Głównym  ZKP w Gdańsku. Działał aktywnie w organizacjach społecznych i naukowych, m.in. w Towarzystwie Naukowym w Toruniu oraz w zarządzie Towarzystwa Miłośników Torunia. Był sekretarzem Rady Naukowej Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, członkiem Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela oraz członkiem Komisji Nazewnictwa Ulic Rady Miejskiej Torunia. Należał do komitetów redakcyjnych „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego”, „Toruńskiego Słownika Biograficznego” i „Rocznika Toruńskiego”.Przez 30 lat był czynnym przewodnikiem PTTK, zasiadał także w komisji egzaminacyjnej dla przyszłych przewodników. Od szkoły podstawowej był związany z harcerstwem. W okresie studiów na UMK (w latach 1957–1962) należał do Instruktorskiej Drużyny Akademickiej, której zaprzyjaźnieni członkowie spotykają się do dziś. Kazimierz Przybyszewski został uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Kultura (za rok 2001), Medalem „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni”, Złotym Astrolabium – wyróżnieniem Towarzystwa Miłośników Torunia, Rocznicowym Medalem Towarzystwa Bibliofilów, Złotą Odznaką ZNP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową PTTK, Odznakami Zasłużony dla Miasta Torunia, Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także Medalem Thorunium przyznanym przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w 2011 roku.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum