Autor: Aleksander Madyda

Rocznik 1958. Profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, folklorystyką oraz tekstologią i edytorstwem. Z tego zakresu opublikował trzy monografie (W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza, Toruń 1992, Zygmunt Haupt. Życie i twórczość literacka, Toruń 1998, Haupt. Monografia, Toruń 2012), cztery edycje zbiorowe poezji (M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane, t. 1–2, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 1997]; B. Leśmian, Poezje zebrane, Toruń 1993 [wyd. 3: Toruń 2000]; H. Poświatowska, Poezje zebrane, Toruń 1994; J. Czechowicz, Poezje zebrane, Toruń 1997), jedną – prozy narracyjnej ([wol. 1:] Z. Haupt, Baskijski diabeł. Opowiadania i reportaże, Warszawa 2007; [wol. 2:] Z. Haupt, Z Roksolanii. Szkice, opowiadania, recenzje, warianty, Toruń 2009) i tom korespondencji (Z. Haupt, Listy do redaktorów „Wiadomości”, Toruń 2014) oraz liczne artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum