Autor: Viara Maldjieva

Prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Studia slawistyczne w Sofii (Bułgaria); doktorat z językoznawstwa słowiańskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor na Wydziale Filologicznym UMK w Toruniu. Obszary jej slawistycznych badań konfrontatywnych to: składnia i semantyka, słowotwórstwo, frazeologia i leksykografia. Kolejnym obszarem jej zainteresowań jest język duchowości. Opublikowała szereg artykułów m.in. w serii „Język religijny dawniej i dziś”, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, oraz w serii „Religijność alternatywna”, KUL. Członek Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum