Autor: Jolanta Małecka-Kukawka

Doktor habilitowany, prof. UMK; kierownik Pracowni Traseologii Instytututu Archeologii UMK. Habilitacja: 2002, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii – neolit w Europie Środkowej, na podstawie dorobku oraz pracy Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej, Toruń 2001. Od 2008 członek Komisji Antropologii Pradziejów i Średniowiecza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN; od 2012 członek Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych (UISPP); od 2006 członek komisji Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times w ramach UISPP Permanent Comitee. Zainteresowania badawcze: neolit Europy Środkowej, krzemieniarstwo w pradziejach, traseologia, historia i metodologia archeologii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum