Autor: Rajmund Skowron

Rajmund Skowron, od 1998 roku doktor nauk o Ziemi, jest znanym w Polsce hydrologiem, zajmującym się głównie problematyką limnologiczną. Karierę naukową i dydaktyczną związał z Zakładem Hydrologii i Gospodarki wodnej Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze skupiały się głównie za zagadnieniach hydrologicznych strefy polarnej i kwestii oddziaływania antropogenicznego na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na stosunki wodne. W wielu swoich pracach porusza istotny temat odnoszący się do termiki wody i zlodzenia oraz wpływu uwarunkowań przyrodniczych na ekosystem  jeziorny. W jego dorobku znajduje się ponad 60 publikacji, z czego większość z limnologii.


 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum