Autor: Arkadiusz Lewandowski

absolwent toruńskiej politologii. Autor pracy doktorskiej: „Akcja Wyborcza „Solidarność” – studium powstania i upadku ugrupowania koalicyjnego”. Zainteresowania naukowe: polski system partyjny, współczesna polska myśl polityczna, bezpieczeństwo państwa (w ujęciu społecznym); autor kilkunastu artykułów i recenzji naukowych oraz współredaktor prac zbiorowych: Nie ma życia bez swobody: 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009), Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, Bezpieczeństwo zewnętrze państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum