Autor: Jarosław Tomasz Michalski

ks. dr hab. Jarosław Michalski jest profesorem nadzwyczajnym pedagogiki i filozofii wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie, na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Był stypendystą Uniwersytetu w Augsburgu i Wiedniu. Jest kierownikiem Pracowni Pedagogiki Filozoficznej i Chrześcijańskiej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Współpracuje z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego (UPS) w Rzymie oraz Wydziałem Teologii Katolickiej w Augsburgu. Jest zastępcą redaktora naczelnego półrocznika naukowego „Paedagogia Christiana” wydawanego w UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół antropologicznych uwarunkowań edukacji religijnej, filozofii wychowania, zwłaszcza w tradycji hermeneutycznej, pedagogiki religii oraz humanistycznych i teologicznych podstaw pedagogiki chrześcijańskiej. Autor licznych publikacji i opracowań z tego zakresu

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum