Autor: Magdalena Osińska

Profesor w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, wybitny specjalista w zakresie ekonometrii dynamicznej i finansowej. Autorka ponad 100 artykułów naukowych i 12 monografii z zakresu metod ekonometrii i ich zastosowań. Członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz redaktor naczelna „Przeglądu Statystycznego”.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum