Autor: Veslava Osińska

Informatolog, informatyk i fizyk, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół metod i technik wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności analizy dynamiki nauki polskiej. Autorka dwu monografii (Wizualizacja informacji. Studium informatologiczne, Toruń 2016; Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, Warszawa 2010) i kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym zagranicznych) poświęconych bibliometrii, naukometrii, eksploracji danych, organizacji wiedzy, klasyfikacji nauk, humanistyce cyfrowej i bibliotekom cyfrowym. Uczestniczy w sieci projektów COST Action TD1201. Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Międzynarodowego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą – ISKO oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Redaguje portal o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.pl.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum