Autor: Krzysztof Piątek

Politolog i socjolog. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, pracy socjalna, edukacja socjalna, socjologia problemów społecznych. Autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych, w tym pięciu książek. Redaktor i współredaktor 15 książek. Publikuje i wykłada poza granicami Polski (Niemcy, Portugalia, Rosja, Słowacja). Kierował i koordynował wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Phare, pnterreg, Equal, SPO-RZL, POKL) oraz ze środków Komitetu Badań Naukowych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swojej wieloletniej karierze naukowej był członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, aktualnie jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącym Rady Programowej serii wydawniczej PROBLEMY PRACY SOCJALNEJ – Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT w Toruniu, członkiem Rady Programowej półrocznika wydawanego przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego SOCIETAS/COMMUNITAS, członkiem Rady Programowej, czasopisma popularnonaukowego „Wychowanie na co dzień”. Pełnił funkcje: przewodniczącego Zarządu Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Jest autorem wielu recenzji w procedurach habilitacyjnych i doktorskich, a także dla KBN-u i NCN-u, wypromował czterech doktorów oraz kilkuset magistrów i licencjatów. Pracuje na UMK od 1977 roku, pełniąc między innymi funkcje: prodziekana Wydziału Humanistycznego, kierownika: Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii, kierownika Studiów Doktoranckich, Kierownika Zaocznych Studiów Socjologicznych, kierownika Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej. Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMK, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w latach 1983–1984. Od sierpnia 2014 jest profesorem nauk humanistycznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum