Autor: Dariusz Poliński

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii UMK. Specjalizuje się w archeologii historycznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z późnym średniowieczem, głównie zasiedlenia strefy pozamiejskiej, działalności osadniczej zakonu krzyżackiego, założeń obronnych oraz wytwórczości garncarskiej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dawnego państwa krzyżackiego, w tym historyczna ziemia chełmińska. W latach 2004–2009 kierował badaniami archeologicznymi średniowieczno-nowożytnego kompleksu osadniczego w miejscowości Pień koło Bydgoszczy, podczas których dokonano wielu ważnych odkryć. Jest autorem szeregu publikacji, w tym kilku książek.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum