Autor: Mieczysław Kluba

dr, starszy wykładowca w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu. Specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej, zwłaszcza problematyki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Autor blisko 80 publikacji, w tym współredaktor dwóch monografii naukowych – Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (1995, razem z J. Falkowskim) oraz Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce (2008, razem z W. Gierańczyk). 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum