Autor: Stanisław Salmonowicz

Profesor dr hab. Stanisław Salmonowicz ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim, habilitował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1966 r. związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i następnie z toruńską placówką Instytutu Historii PAN. Wyspecjalizował się w dziedzinie historii państwa i prawa Polski oraz Europy, a zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Obok historii prawa bada – po dziś dzień – dzieje polityczne, a także dzieje oświaty, kultury i nauki. Od wielu lat zajmuje się newralgicznymi tematami z polskiej historii najnowszej – okupacją hitlerowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim oraz okresem stalinowskim. Na imponujący dorobek naukowy Uczonego składa się autorstwo ponad 1000 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym ponad 40 książek. Profesor to ceniony w Polsce i za granicą prawnik, a także historyk, wielokrotny visiting professor na uniwersytetach francuskich i niemieckich, członek polskich i zagranicznych towarzystw oraz instytucji naukowych, w tym Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum