Autor: Anna Skubaczewska-Pniewska

Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu; prowadzi badania w zakresie teorii dzieła literackiego, historii doktryn literaturoznawczych, teorii powieści i zagadnień intertekstualności; autorka książki O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego (2006), współautorka i współredaktorka prac zbiorowych: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, (I wyd. 1999, II wyd. 2011), Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty (2007), Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych (2009), Teoria literatury w świetle językoznawstwa (2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum