Autor: Andrzej Stoff

teoretyk i historyk literatury, kierownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Literatury Polskiej UMK; autor m. in. książek "Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema" (1983), "Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction" (1990), "Studia z zakresu teorii literatury i poetyki historycznej" (1997), "Jeszcze o Trylogii" (2004), "Zagłoba sum! Studium postaci literackiej" (2006), "Herbert: Jak nas kuszono" (2008). Współautor i współredaktor książek zbiorowych poświęconych m. in. teorii karnawalizacji, kompozycji dzieła literackiego, interpretacji utworów fantastyki polskiej, aluzji literackiej i poezji autotematycznej. Dodano do koszyka:

Lorem ipsum