Autor: Joanna Kulwicka-Kamińska

adiunkt w Zakładzie Historii Języka Polskiego UMK w Toruniu. Kierownik Podyplomowego Studium Logopedii UMK. Autorka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych (Białoruś, Japonia, Litwa, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rosja) z zakresu językoznawstwa diachronicznego, w tym monografii pt.: Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej. Prowadzi prace badawcze z zakresu językoznawstwa (historia języka polskiego, teolingwistyka, lingwistyka islamska, kitabistyka) i translatoryki. W obszarze jej zainteresowań naukowych są: polsko-orientalne związki językowe, w tym problematyka tłumaczenia na język polski terminologii religijnej islamu i chrześcijaństwa (na podstawie zabytków tatarskiego piśmiennictwa religijnego, polskich przekładów Koranu i Biblii), kultura i religia islamu. Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum