Autor: Marcin Czyżniewski

jest pracownikiem naukowym Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zajmuje się problematyką czeską i środkowoeuropejską, jest autorem prac dotyczących sytuacji narodowościowej w Czechosłowacji, polityki zagranicznej i wewnętrznej Republiki Czeskiej oraz obecności Czech w Unii Europejskiej

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum