Autor: Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury i socjologią rodziny. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, praktykami kulturalnymi i kulturowymi uwarunkowaniami nierówności społecznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika „Polityka”. Odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Pracował m.in. w zespole prezydenta RP ds. polityki rodzinnej i w Komitecie Polityki Naukowej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Jest autorem bądź współautorem m.in.: Socjologii rodziny (2010), Dziedzictwa w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze (2012), Praktyk kulturalnych Polaków (2014), Napięć, starć, rozładowań. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury (2015) oraz Aborygenów i konsumentów (2015).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum