Autor: Edward Szłyk

profesor chemii (2003r.) kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001r.). Zainteresowania naukowe obejmują chemię analityczną, chemię i analizę żywności (oleje roślinne, mięso, przetwory mięsne, soki i suplementy diety) oraz chemię związków koordynacyjnych o właściwościach antyrakowych lub  mających zastosowanie w wytwarzaniu nanometrycznych warstw metalicznych i metaloorganicznych wykazujących fluorescencję lub właściwości katalityczne. W dorobku naukowym posiada ponad 200 publikacji naukowych i patentów na nowe związki chemiczne, jest redaktorem 3 monografii o postępie w badaniach nad olejem rzepakowym i 3 skryptów dydaktycznych z zakresu chemii analitycznej i analizy instrumentalnej. Promotor 9 doktorów chemii i ponad 100 prac magisterskich. W czasie pełnienia funkcji kierownika Katedry 3 jego pracowników naukowo-dydaktycznych uzyskało stopień doktora habilitowanego. Plany naukowe obejmują dalszy rozwój metod analizy żywności oraz wytwarzania warstw nanometrycznych metaloorganicznych i nieorganicznych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum