Autor: Elżbieta Szmit-Naud

Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Od ukończenia studiów w 1990 roku jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W toku pracy zawodowej kwalifikacje poszerzała m.in. w Ateliers et Laboratoire CREPHART w Szwajcarii, Institut royal du Patrimoine artistique w Brukseli oraz odbywając studia Master 2 professionnel en Conservation Preventive na Université Paris I Panthéon-Sorbonne w Paryżu. Jej zainteresowania badawcze i konserwatorskie obejmują różnorodne obiekty malarstwa i rzeźby polichromowanej, także nietypowe. Dotyczą kwestii ich budowy, przekształceń, szeroko rozumianej problematyki konserwatorskiej, w tym stabilności materiałów stosowanych w procesie konserwacji i restauracji. Jest autorką blisko pięćdziesięciu publikacji, w których przedstawia rezultaty badań i własnych realizacji konserwatorskich.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum